KONTAKTY

Sídlo spoločnosti:
AVITA INTERNATIONAL a.s.
 
Vlárska 6, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 44 767 480
IČ DPH: SK2022831712
Spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo 4770/B
Dozorný orgán: Inšpektorát SOI
(Slovenská obchodná inšpekcia)
P.O. Box 5. 820 07 Bratislava 27.
E-mail: ba@soi.sk
 
 
Otváracie hodiny:
od 9:00h do 17:00h
 
Poštová adresa:
AVITA INTERNATIONAL, a.s.
Vlárska 6, 831 01 Bratislava

 

 

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole: