Dar krvi je darom života, darcovia ale musia mať dostatok železa

Valentínska kvapka krvi s cieľom osloviť najmä prvodarcov sa zvykne konať vždy v polovici februára, logicky v dňoch okolo Valentína, sviatku zaľúbených. Krv však nemocnice potrebujú po celý rok.

 

Dar krvi je darom života, darcovia ale musia mať dostatok železa

 

Darovanie krvi je skutočný dar života, ktorý zdravý človek môže poskytnúť chorému či zranenému. Je to prospešný, dnes veľmi bezpečný, jednoduchý humánny krok. Prejav ľudskosti.

Celé darovanie krvi trvá od registrácie až po odchod domov asi hodinu. Samotný odber celej krvi trvá 5 až 15 minút, počas ktorých darca daruje 450 ml krvi. Krv sa potom spracuje (rozdelí na jednotlivé zložky), ktoré pomôžu zachrániť ľudské životy.

Čo je to krv?

Krv je červená tekutina, ktorú tvorí krvná plazma. V nej plávajú krvné bunky, a to:

  • červené krvinky (erytrocyty),
  • biele krvinky (leukocyty),
  • krvné doštičky (trombocyty).

Červené krvinky, tzv. prenášače kyslíka, zachraňujú pacientom život počas operácií a po úrazoch. Krvná plazma je určená pre ľudí trpiacich poruchami zrážania krvi. Tretia zložka, krvné doštičky, zastavuje krvácanie pri rezných poraneniach a pri otvorených krvácaniach. Často sa podávajú aj pacientom trpiacim na nádorové ochorenia a aj ľuďom po transplantácii.

Druhy odberov – odber celej krvi

Pri bežnom darovaní krvi sa darcovi odoberá 450 ml krvi (niekedy menej). Zvolí sa vhodná žila, urobí sa vpich a krv sa nechá spontánne odtekať do odberového vaku. Darca dostane do ruky gumovú pomôcku, často loptičku a jej stláčaním urýchli odber. Celý proces trvá približne 10 minút. Takto celú krvi môžu muži darovať každé tri mesiace a ženy každé štyri mesiace.

Druhy odberov – odber krviniek

Najčastejšie sa vykonáva odber krvných doštičiek, zriedkavejšie červených krviniek. Odber trvá podľa typu prístroja 40-90 minút. Obyčajne sa takýto transfúzny liek pripravuje cielene pre určitého pacienta. Potrebná je aj presná organizácia odberu, keďže trombocytové koncentráty majú krátky exspiračný čas. Darca môže odber absolvovať každých 14 dní, najviac však 12-krát ročne. Znížený počet krvných doštičiek sa u darcu upraví do 48 hodín.

Druhy odberov – odber krvnej plazmy

Odoberá sa krv od darcu, pričom sa separuje krvná plazma a krvinky sa vracajú darcovi späť do krvného obehu. Celý odber trvá 25-40 minút. Celkový objem odobratej krvnej plazmy predstavuje asi 650 ml. Krvná plazma sa v obehu obnovuje a dopĺňa už v priebehu hodín až dní, preto možno darovať ju každých 14 dní, celkovo do desať litrov ročne. Hoci na Slovensku sa výlučne odber krvnej plazmy nevykonával, aktuálne je to možné v troch nemocniciach zo siete Svet zdravia na východe Slovenska.

 

Druhy odberov - odber celej krvi

 

Nepoznáte svoju krvnú skupinu?

Ak nepoznáte svoju krvnú skupinu, v rámci jedného z prvých vyšetrení s cieľom darcovstva sa ju dozviete. Každá odobratá krv darcu sa testuje a určuje sa z nej krvná skupina a Rh faktor. Najvzácnejšia je na Slovensku AB Rh negatív. Má ju len 1,2 % ľudí. Darca musí mať minimálne 50 kg, vek od 18 do 60 rokov a musí byť zdravý.

Darca krvi musí mať dostatočne vysokú hladinu hemoglobínu, krvného farbiva, ktoré krvi dodáva jej ohnivý odtieň. Hemoglobín sa nachádza v červených krvinkách a prenáša kyslík. Ak sa zníži hladina hemoglobínu, alebo ak poklesne množstvo červených krviniek pod hranicu normálu, zhoršuje sa zásobovanie tkaniva kyslíkom. Tomuto stavu hovoríme málokrvnosť, čiže anémia.

Aká je priemerná hladina hemoglobínu v krvi?

Hladina hemoglobínu sa mení – závisí od veku aj pohlavia. U mužov je priemerná hodnota 155 gramov na liter, u žien 143 gramov na liter. Podľa WHO je anémia chorobný stav, pri ktorom poklesne hemoglobín pod 130 g/l u mužov a pod 120 g/l u žien. Anémiu možno zistiť z vyšetrenia krvného obrazu. Zo vzorky krvi možno zistiť nielen výšku hemoglobínu, ale aj hladinu železa a stav jeho zásob v tkanivách. Aktuálnu hladinu železa ovplyvňuje mnoho faktorov. Hladina železa niekedy môže byť nízka aj počas akútnej infekcie. Preto je táto hodnota orientačná a treba ju zhodnotiť v kontexte parametrov zásob železa.

Pri darovaní krvi sa znižujú zásoby železa. Výskumy dokonca potvrdili, že až 10 % darcov krvi, ktorí majú normálnu hladinu hemoglobínu a sú akceptovaní na odber krvi, má tzv. skrytý nedostatok železa. Ako sa prejavuje? Únavou, zníženým fyzickým, ale aj psychickým výkonom. Ak tento tzv. latentný nedostatok železa pretrváva dlhší čas, rozvinie sa anémia. Pravidelným darcom sa vypomstí práve v strave chýbajúce železo a vitamíny.  Pre krvotvorbu sú najdôležitejšie vitamín C, kyselina listová, vitamín B6 a vitamín B12. Bez prítomnosti týchto vitamínov by sa červená krvinka nevytvorila, aj keby mala k dispozícii veľkú zásobu železa.

Ako doplniť železo

Darcovia krvi by mali dopĺňať železo najmä stravou – potravinami s jeho vysokým obsahom. Najmä, ak sú darcami krvi vegetariáni či vegáni, môže sa stať, že budú mať naozaj nedostatok železa. Najmä vtedy, ale aj preventívne, treba uvažovať o jeho dopĺňaní v dobre vstrebateľnej lipozomálnej forme v kombinácii s vitamínmi, ktoré jeho vstrebávanie zvyšujú a podporujú novotvorbu červených krviniek.  

Vyskúšajte naše lipozomálne prírodné železo z listov Curry v unikátnej super kombinácii s vitamínmi C, najmodernejšou aktívnou formou kyseliny listovej (B9), vitamínom B12 metylkobalamínom pre maximálne využitie železa v organizme.

Vhodné výživové doplnky

 

Foto: Shutterstock
Text: Avita