Tetánia? Dajte si horčík a zvoľnite tempo

Tetánia alebo tetanický záchvat. Nie je to choroba, ale syndróm, čiže súbor rôznorodých príznakov, ktorý je prejavom zvýšenej nervovo-svalovej dráždivosti.

Tetánia môže mať dve formy - manifestnú a latentnú. Manifestná sa prejavuje tzv. tetanickým záchvatom. Objaví sa búšenie srdca, tlak na hrudníku, pocit nedostatku vzduchu s následnou hyperventiláciou, a ak to človek nevie kontrolovať, môže aj odpadnúť. Vyskytuje sa kŕčovité zohnutie prstov na rukách alebo aj na nohách. Mnohí si myslia, že majú infarkt, pociťujú doslova strach zo smrti. Keď sa infarkt nepotvrdí, dostanú sa k neurológovi. Manifestná tetánia sa prejaví bez ohľadu na to, či je človek v pokoji, alebo vykonáva nejakú činnosť.

Latentná tetánia častejšie znamená miernejšie nešpecifické príznaky v podobe tŕpnutia končatín či prstov, tŕpnutia v oblasti tváre, najmä v okolí pier, bolestivé zášklby svalov. Ľudia s tetániou pociťujú úzkosť, môžu mať aj závraty, ťažobu od žalúdka v zmysle nevoľnosti. Často sa obávajú, že majú napríklad sklerózu multiplex, pretože sa dočítajú, že aj tá môže mať prejavy v podobe závratov či tŕpnutia rôznych častí tela.

V minulosti bola tetánia častejšia u žien, ale v poslednom období odborníkom pribúdajú mužskí pacienti. Žijeme pod veľkým tlakom.

Spúšťačom tetánie je najčastejšie dlhodobý chronický, ale aj vážny akútny stres. Môže však ísť aj o zmenu v štandardných laboratórnych parametroch, čiže najčastejšie zníženú hladinu magnézia v tele, v menšej miere aj iných iónov ako vápnika, draslíka či ďalších, ktoré môžu takisto spôsobiť viaceré nepríjemné subjektívne pocity. Tieto faktory sú zodpovedné za zníženie prahu, ktorého prekonanie je potrebné na podráždenie nervu či svalu. Počas stresu sa vylučovanie magnézia zvyšuje až 20-násobne a telo si potom nedokáže udržať hladinu horčíka potrebnú pre normálne fungovanie.

Keďže tetánia nie je choroba, neexistuje na ňu nijaká špecifická liečba. Pacienti užívajú dobre vstrebateľné magnéziové prípravky vo vyššej dávke. Keďže tetániu spúšťa psychické rozpoloženie, treba si uvedomiť príznaky aj spúšťače. Je potrebné nastaviť si zvládnuteľný denný režim, neprepáliť to, naučiť sa správne dýchať a manažovať svoj stres.

Počas stresového obdobia zvýšte príjem horčíka. Dajte si pozor na nadmerný dlhodobý stres či niektoré diéty, ktoré príjem horčíka redukujú. A predovšetkým: Po-ma-ly!

 

horcik2